1. Ana Sayfa
 2. Büyü Bilgileri
 3. At nalı büyüsü

At nalı büyüsü

At nalı büyüsü çok etkili bir büyü çeşidir. İnsanları birbirinden ayırmak için kullanılır. Yapılması zor olduğu gibi bozulması da son derece zordur. Yanlış bir medyum tarafından yapılırsa kötü sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden alanında uzman Medyum Işılay gibi medyumlar ile çalışılmalıdır.

At Nalı Büyüsü

At nalı büyüsü insanları birbirinden ayırmak ve aralarına husumet sokmak amacıyla yapılan at nalı büyüsü olarak bilinir. Bu büyü kara büyüdür ve sonuçları olumsuz olur. Bu yüzden büyüyü yaptırmaya karar vermeden evvel sonuçlarını mutlaka her yönüyle dikkatli bir şekilde düşünmek ve de ona göre karar vermek gerçekten de önemlidir. Çünkü at nalı büyüsünün yapılışı kadar bozuluşu da oldukça tehlikeli bir süreçtir. İşte bu durum dikkate alındığı zaman yaptıran kişinin mutlaka bu konulara dikkat etmesi gerekir. Medyum Işılay tarafından yapılan bu büyü çok uzun süre etkisini göstermektedir ve kolay kolay bozulmamaktadır.

At nalı büyüsü yaptırırken kullanılacak at nalı ve safran mürekkebinin doğal olması önemlidir. Yapay at nalı ve mürekkep kullanımı büyünün etkisini azaltacağından dolayı başarılı sonuç vermez. Zaten pek çok medyumun olumsuz sonuçla karşı karşıya kalmasının ardında yatan temel neden de aslında budur. İşte bu durum dikkate alındığı zaman at nalı büyüsü yaptıracak olan kişinin mutlaka ama mutlaka dikkatli olması, sonuçlarına katlanması gerekir. Bazı kişiler bu büyünün olumlu sonuçlanmasını istediğiniz durumlar için kullanıldığını iddia etse de bunun pek de doğruluk payı olduğunu iddia etmek doğru olmayacaktır. Çünkü bu büyü kara büyüdür. Kara büyülerin tamamı ayrılık, düşmanlık, kin, garez gibi kötü duyguların insanların arasında yerleşmesine neden olan durumdur.

At nalı büyüsü yaptıranlar

At nalı büyüsü kara büyüdür. Birbiriyle barışık ve birbirini deli gibi seven iki insanın arasına fitne fücur ya da husumet sokmak amacıyla yapılan bir büyüdür. At nalı büyüsünde kullanılan malzemeler şunlardır:

 • At Nalı.
 • Safran Mürekkebi.
 • Kalın Fırça.
 • Büyülenecek kişiye ait fotoğraf.

Büyü yapılırken mutlaka olması gereken eşyalardır. Büyünün etki etmesi için büyü seansına katılacakların gerçekten de imanlı kişiler olması ve de büyüye, cinlerin varlığına ve cinlerin insanlara musallat olmasına inanması gerekir. Aynı zamanda ortamdaki pozitif enerjiyi yok edecek durumlara karşı da mutlaka dikkatli davranmak çok önemlidir. Bu at nalı büyüsü etkisini göstermesi adına çok önemlidir. Öte taraftan at nalı büyüsü gerçekleştirilirken mutlaka loş ortamın oluşturulması ve Medyum Işılay hocanın Hristiyan cinlerle rahatça irtibata geçerek onları emrine amade kılması yani hüddam çağırması kolaylaştırılmalıdır.

Cinler Hristiyan olup at nalı büyüsünde büyülenecek kişiye musallat olacaktır. At nalının üzerine büyü yapılacak kişinin adı yazıldıktan sonra fotoğrafı gösterilir. Bir yandan da İbranice kelimeler telaffuz edilerek hüddamların çağrılması gerçekleştirilir. Bunun için at nalı büyüsü yaptıran kişilerin mutlaka imanlı kişiler olması ve de üzerindeki bütün negatif enerji yüklerini boşaltmış olması son derece önemlidir. İşte yer verilen bu kriterleri neticesinde değerlendirilirse her anlamda öne çıkmaya devam ettiğini kesin olarak dikkate almamız olanaklı kılınmaktadır. Büyünün 7 gün 7 gece aralıksız yapılması tesir etmesi açısından muhakkak önemli bir durumdur. Bu sayede etki edilecek kişinin barışık olduğu kişiyle arasına husumet sokulması gerçekleşir.

At nalı büyüsü kaç günde tutar?

At nalı büyüsü 7 gün 7 gece aralıksız yapılmalıdır. Medyum Işılay hocanın emrine amade edeceği hüddam Hristiyan cinlerle transa geçmesi için at nalı büyüsü yapar. Bunun için kullandığı at nalı ve safran mürekkebine İbranice ayetler yazarak onları yüksek sesle okuyarak büyüyü yaptıran kişinin yanında getirdiği fotoğrafın üzerine üfler. Bu büyü çok tesirli bir büyü olduğundan dolayı etkisini hemen göstermez. Ancak aşama aşama gerçekten de olumsuz etkilerinin olduğunu mutlaka dikkatle söylemek gerekir.

At nalı büyüsü 7 gün 7 gece düzenli olarak yapılır ve etkisini ikinci haftadan itibaren göstermeye başlar. İşte bu yönüyle söz konusu büyünün tutması 15. günden itibaren gerçekleşir.

 • arada sıkça sözlü sataşmaların artması
 • sürekli küskünlük
 • şiddetli geçimsizlik halinin yaygınlaşması
 • her fırsatta evi terk etmek istediğini söylemesi
 • boşanmak istemeyi düşünmesi

gibi merhalelerle at nalı büyüsü kısa süre zarfında etkisini aşamalı olarak göstermiş olur. Bunun için büyüyü yaptırma konusunda dikkatli davranmak gerekir. Çünkü bu büyü Hristiyan cinler tarafından kişiye musallat olduğundan dolayı çıkması da bir hayli zor olur.Bu durum dikkate alınırsa her yönüyle at nalı büyüsünün kara büyüler arasında önde geldiğini kesin olarak dile getirmemiz gerekir. Bu da büyünün iki kişi arasındaki düzenli birliktelik ve barışık halin bozulması adına her anlamda etkisini gösteren büyüler arasında yer alır.

At nalı büyüsü yorumları

Nal büyüsü olarak da adlandırılan at nalı büyüsü eşleri birbirinden ayırmak, sevgilileri birbirinden ayırmak ya da birbiriyle çok iyi geçinen iki kişi arasına nifak tohumları ekmek ve onları kavga yoluyla ayırmak amacıyla tercih edilir.

Bunu gerçekleştirirken mutlak surette yapılması gereken at nalı büyüsü etkisinin ne kadar süre içerisinde etkisini gösterdiğinden ileri gelir. At nalı büyüsünün etki etmesi için Hristiyan cin gruplarının Medyum Işılay hocayla irtibata geçerek onun emirlerine amade olması gerçekten de önemlidir.

Büyüyü bozdurmak isteyenlerin de sayısı bir hayli fazladır. Büyüyü genellikle toprağa hiç görünmeyecek şekilde gömerek veya at nalının etrafına çiçekler dikerek bozmak gibi yöntemlere başvurulur. Fakat hangi şekilde olursa olsun söz konusu büyünün etki süresi çok uzun olduğundan dolayı kolaylıkla etki edeceğini ama bozulma süresinin kolay olmayacağını söylememiz gerekir.

Çünkü musallat olan cinler Hristiyan tebaadan olup batıl bir inanışa mensuptur. Yani asi cin gruplarından oluşmaktadır ki bu da at nalı büyüsünün söz konusu durumlardan uzak kalması adına gerçekten öne çıkan hususlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yer verilen bu özellikleri ışığında aktarıldığı zaman her halükarda öne çıkmaya devam ettiğini kesin olarak dikkate almamız gerekiyor.

At nalı büyüsü ne zaman etki eder?

7 gün 7 gece aralıksız uygulandıktan sonra ikinci haftadan itibaren at nalı büyüsü sonuçlarını vermeye başlayacaktır. Genellikle başlangıçta huzursuzluk ve ikili arasında sözlü kavgaların artmaya başlaması şeklinde kendini gösteren büyüdür. Ardından söz konusu büyünün etki şiddetini arttırmasına bağlı olarak fiziksel şiddet uygulanmasının da gerçekleştiğini her halükarda dile getirmemiz gerekiyor. Bütünüyle yer verilen bu hususlar ele alınırsa gerçekten de önem teşkil ettiğini bir kere daha ortaya koymak gerekmektedir.

Ortada duran bu özellikleri neticesinde aktarıldığı zaman her halükarda önem teşkil eden niteliği olarak farkını bir kere daha meydana getirir. Bu da son derece etki düzeyi yüksek büyülerden birisi olması gerçeğini ortaya koymaya devam ediyor. Kara büyü türleri arasında en çok uygulanan bu büyü gerçekten de etki gücü son derece yüksek olduğundan dolayı yaygın olarak kullanılır. Ama büyünün başarıya ulaşma olasılığı gerçekten de bir hayli fazladır.

Yorum Yap

Yorum Yap