1. Ana Sayfa
  2. Büyüler

Geri Getirme Büyüsü

Geri Getirme Büyüsü
Geri Getirme Büyüsü

Geri getirme büyüsü sevdiğinizden ayrı düşmüşseniz çok işe yaran bir büyüdür. Özellikle sevip te birçok engel yüzünden kavuşamayan çiftler birçok engeli ortadan kaldırmak için geri getirme büyüsünü kullanabilirler. Bu büyüyü medyum Işılay ile başarılı bir şekilde yaptırabilirsiniz.

Geri getirme büyüsü nedir? İşte detaylar. Terk eden sevgilinizi geri getirmek istiyorsanız bunun için somut adım atmanız gerekir. Bunun için oldukça tesirli geri getirme büyüsü gerçekleştirilerek terk eden tarafın yeniden dönmesi sağlanır.

Bu sayede aradaki sevgi bağının yeniden onarılması ve kaldığı yerden ilişkinin düzeyli bir şekilde devam etmesi sağlanır. Yer verilen bu özelliği ele alınırsa her yönden etki değeri çok yüksek büyülerden birisi olmaya devam ettiğini değerlendirmemiz gerekmektedir.

Bağlama büyüsü türleri arasında yer almaya devam eden geri getirme büyüsü giden sevgililerin yeniden pişmanlık duyarak dönmesi amacına yönelik yapılan büyüdür. Bu büyünün gerçekleşmesinde elbette deneyimli ve Medyum Işılay hocanın büyüyü yapıyor olması son derece önemli bir konudur. Eğer gerçeklik payı olmayan bir büyü yapılırsa bu hem dolandırılma anlamına gelir hem de boşa ziyan olan vakit kaybı olarak karşımıza çıkar.

Bu durumla karşı karşıya kalmamak adına mutlaka son derece dikkatli olunması şart koşulur. Bu özelliği bağlamında yer verilirse her halükarda bağlama büyüsü arasında yer almaya devam eden geri getirme büyüsünün önde gelen büyülerden birisi olarak karşımıza çıkmaya devam ettiğini ortaya koymak son derece önemlidir.

Tümüyle yer verilen bu özellikleri ışığında aktarılırsa tesir gücü yüksek gayet başarılı sonuçlar alındığını kesin olarak belirtmemiz gerekmektedir.

Geri getirme büyüsü nedir?

Terk eden kişinin geri gelmesi ve sonsuza dek size bağlanması amacıyla en hızlı geri getirme büyüsü olarak bu aşk büyüsü tercih edilir. Medyum Işılay tarafından vefk ve tılsımlı dualar kullanılarak yapılan bu büyüde ortamın atmosferi çok ama çok önemlidir.

Medyumun huzur bulacağı ve konsantrasyonunu kesinlikle bozmayacak bir ortamda büyüye geçmesi son derece önemlidir. Bunun için en hızlı etki eden büyüler arasındaki yerini korumayı sürdürür.

Öte taraftan sözünü ettiğimiz büyünün yapılacağı kişiye ait saç teli, fotoğraf, kıyafet veya benzeri eşyanın olması da büyünün etki gücünü arttırması adına önemlidir. Büyüye birden fazla kişi katılım sağlayacaksa her birinin imanlı kişilerden oluşması ve Allah inancı olması önemlidir. Çünkü büyünün yapılacağı kişinin imanlı olması kadar büyüyü yaptıran kişi ve kişilerin de inançlı kişiler olması şarttır.

Çünkü Medyum Işılay hoca geri getirme büyüsü yaparken hüddam çağırır. Hüddam emrine amade ettiği cinlerdir. Cinlerin musallat olmasıyla büyü yapılan kişinin nedamet ve yoğun pişmanlık duygusu yaşayarak eşine/sevgilisine yeniden dönmesi mümkün olacaktır.

Üstelik üzerinde durduğumuz bu geri getirme büyüsünün son derece etkisinin yüksek olduğunu da kesin olarak ele almamız gerekmektedir. Bu sayede her yönüyle öne çıkmaya devam eden etki düzeyi yüksek türlerden birisi olarak karşımıza çıktığını söylemek gerekir.

Genellikle karanlık ve siyah mumlar kullanılır. Böyle bir ortamda çünkü medyumun hüddam çağırarak trans durumuna geçmesi daha kolay gerçekleşmektedir.

Geri getirme büyüsü yapılışı

Bağlama büyüsü arasında yer alan geri getirme büyüsünün yapılışında tamamen Medyum Işılay hocaya özel vefkler kullanılır. Ama büyü yaptıran kişinin büyü yaptırdığı kişiye ait fotoğraf, kıyafet veya saç telinden bir parça yanında bulundurması etkisini daha kısa sürede gerçekleştirmesi adına önemlidir.

İçerisine üflenerek muska haline getirilen bu saç teli veya benzeri eşyanın toprağa gömülerek ya da büyü yapılan evin en gizli yerine yerleştirilerek etki etmesi amaçlanmaktadır. Bu açıdan yer verilirse gerçekten de son derece önde gelen büyülerden birisi olmaya devam ettiğini geri getirme büyüsü arasında sıkça yer verildiğini söylememiz gerekir.

Bu özelliklerinin yanı sıra büyü yapılan kişideki fiziksel ve ruhsal değişimlerden de kesinlikle bahsetmemiz gerekir. Fiziksel değişim olarak genellikle büyü yapılan kişinin şiddetli karın ve baş ağrısı şikayetleriyle karşı karşıya kalması dikkat çekiyor. Öte taraftan midesinin bulanması ve her an kusma halinin gelmesi de en sık görülen semptomlar arasında yer alır.

Eğer büyü yaptırdığınız kişinin bu fiziksel değişimine doğrudan tanık olma imkanınız varsa siz de bunu kendi gözlerinizle gözlemleyerek büyünün ne derece etkisini göstermeye başladığına tanıklık edebileceksiniz. İşte ortada duran tüm bu özellikleri bağlamında yer verilirse her halükarda farkını bir kere daha ortaya koymaya devam ettiğini mutlak surette aktarmak gerekecektir.

Geri getirme büyüsünün etkileri

Birisini kendinize bağlamak veya terk eden birisini geri getirmeyi sağlamak istiyorsanız bunun en güçlü yönü geri getirme büyüsü olarak bilinir.

Bağlama büyüsü gruplarında kabul edilen bu büyünün gerçekten de etki düzeyinin bir hayli yüksek olduğunu dikkate aldığımız zaman büyüye maruz kalan kişinin her açıdan karşı karşıya kaldığı ruhsal durum net bir şekilde anlaşılacaktır. Yer verilen bu özellikleri neticesinde değerlendirilirse her halükarda geri getirme büyüsüyle bireyin ilk 1 haftalık süre zarfında tabi Medyum Işılay tarafından yapılırsa etkisi olacaktır.

Bu büyü sayesinde sizi yıllar önce terk eden eşinizin ya da sevgilinizin yeniden size dönmesi mümkün. Bu da geri getirme büyüsü olarak terk etmesi sizin hayatınızı adeta alt üst eden ve psikolojik sorunlara neden olan bireylerin yeniden büyük pişmanlık duyarak dizinize kapanırcasına geri dönmesi amaçlanmaktadır.

Yer verilen bu özelliği ışığında değerlendirildiği zaman her açıdan önem derecesinin yüksek olduğunu kesin olarak dikkate almamız gerekir. Bu da gerçekten de bağlama büyüsünün tarafları geri getirmedeki rolünü meydana getiren Medyum Işılay havas ilimleri arasındaki yerini korumayı sürdürüyor.

Geri getirme büyüsü ne zaman etki eder?

1 hafta içerisinde geri getirme büyüsü tesirini göstermeye başlar. Elbette bunun için mutlaka Medyum Işılay hoca tarafından büyü yapılması ve büyü yapılan ile büyü yaptıranın inançlı kişiler olması son derece önemlidir.

Büyünün oluşmasını engelleyecek durumlar genellikle inançsız ve enerjinin düşük olduğu ortamda büyünün yapılmasından ileri gelir. Çünkü inançsız kişilerin yaptırdığı büyüye cinlerin hüddamlık etmesi mümkün olmaz. Aynı zamanda yine düşük enerjili ortama da hüddam çağırmak pek de mümkün olmaz.

İşte bu gibi faktörler dikkate alınarak mümkün mertebe ortamın son derece yüksek pozitif değerde enerjiye sahip olması, büyü yapılırken ortamda bulunan her bireyin inançlı kişilerden oluşuyor olması son derece önemlidir.

Aynı zamanda medyumun da güvenilir gerçek havas ilmine vakıf kişi olması da önemlidir. Gerçek medyumu anlamanın yollarından birisi kuşkusuz hiçbir medyum havas ilmini gerçekleştirirken hangi dualardan ve tılsımlardan yararlandığını kimseyle paylaşmamasıdır.

Bunun yanı sıra yine hüddam çağırma ve transa geçme esnasında yaşadığı anı da kimseyle paylaşmaması başlıca yer verilen özellik olarak karşımıza çıkan konulardan birisi olmaya devam eder.

Yorum Yap