1. Anasayfa
  2. Büyüler

Gizli İlimler

Gizli ilimler ne demektir? Gizli ilim ve insan ilişkisi nedir? Gizli ilimler ve büyü arasındaki ilişki nedir? Gizli ilimler kitabı olarak satıla kitaplar güvenlimidir? Medyum Işılay Hoca gizli ilimler konusunda ne gibi çalışmaları olan bir medyumdur? Gizli ilimler ile herkesin ilgilenmesi mümkün müdür?

Gizli İlimler
0

Gizli ilimler adı ile anlaşıldığı üzere gizli olan ve sırlanmış olarak herkesin bilgisine açılmamış ilimler olarak tarif edilebilir. Gizli ilimler denildiğinde çok geniş bir ufuk aydınlanmalıdır. Çünkü içine tüm kâinatın sebepler zincirini ele alan konuları almaktadır. Gizli ilimler büyüden tutun da yıldızlara ve alemlere değin her zerrenin sırrına değinen konuları işlemektedir.

Gizli ilimler temel olarak birçok yönden inceleneceği gibi bu konuyu karanlık ve aydınlık yönleri ile de ele almak mümkündür. Kuran kaynaklı gizli ilimler olduğu gibi yine Kuran’da değinilen karanlık ilimlerin de ele alındığı gizli ilimler bulunmaktadır. Büyük alimlerden İbn Arabi de başta olmak üzere birçok İslam alimi bu konularda çalışmalar yürütmekle birlikte bu bilgilerin çoğu Kuran kaynaklı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yani işin özü gizli ilimler sadece büyü konularını değil tüm kâinatın birtakım sırlarını ele alan konuları içermektedir. Şahsım Medyum Işılay Hoca olarak yıllar boyunca aile geleneği içinde gizli ilimler konusunu iyice hıfzederek buna rağmen her geçen gün yeni konular da öğrenemeye devam etmekteyim. Bu konuda “beşikten mezara ilim” hadisi de oldukça yol gösterici olmaktadır.

Ben ve ailen başta büyü konuları ve havas ilmi ile ilgili konular olmak üzere uzun yıllardır bir aile geleneği olarak gizli ilimler ile meşgul olmaktayız. Gizli ilimlerin bir zerresini öğrenmek kişiyi eğer ki nefsini arındıramazsa felakete sürükleyeceğinden ötürü en önemli nokta kişinin gizli ilimler yolunda kendini hiç kabul etmesidir.

Gizli İlim ve İnsan

Gizli ilim ve insan konusu kâinat üzerinde bizlerin ilgisini çekecek olan birtakım olayları, sebep ve sonuçlarını ele almaktadır. Gizli ilim ve insan ilişkisi ilk yaratılıştan bu güne devam eden bir konudur. İlk sır ilk insana verilmiş ve o günden bu yana gizli ilimlerin hazineleri bizler için kâh açılıp kâh da kapanmıştır. Gizli ilimler esasında çok eski kaynaklarda da bahsedildiği ve günümüzde sanki hikâye gibi gelse de tamamen gerçek olan birtakım kavimlerin de kullandığı ilimlerden oluşur.

İnsan yaratılmadan önce kâinat çok kez tepe taklak olmuş ve insanlara gelene kadar birçok kavim gelip geçmiştir. Günümüzde ise dünyamızda bilinen cinler ve insanlar hüküm sürüyor olsa da sır perdesinin ardımda daha nice alemler sıralanmaktadır. Gizli ilim ve insan ilişkisi esasında Allah’ın ilmi konuda bildirdiği ve müsaade ettiği konularla sınırlıdır. Fakat bazı insanların perdelerinin açılmasına müsaade edilmiş bu kimileri için bir sınav kimileri için de bir görev olarak verilmiştir.

Yazı Arası Banner

Gizli ilimler konusunda çalışmalar yürütüyor olmam Medyum Işılay Hoca olarak insanlara birçok konuda fayda sağlamama vesile olmuştur. Gizli ilim ve insan, ilk günden bu yana hem ilham hem de lisan yolu ile diğer lüzum görülen kişilere aktarılarak bu günlere gelinmiştir. Ben de içinde olduğum büyü ve medyumluk ilimlerinin kaynağını gizli ilim ve insan ilişkisine dayandıran topluluğun bir parçasıyım.

Danışanlarımın birçok sıkıntısının çözülmesinde de gizli ilimlerin kapılarını açarak çareler bulmakta ve bundan dolayı da insanlar arasında bir yer edinmekteyim. Bu konuya binaen gizli ilim ve insan konusuna medyumlar en güzel örneklerden birisi olarak karşımızda durmaktadır.

Gizli İlimler ve Büyü

Gizli ilimler ve büyü konusuna gelmeden önce gizli ilimlerin sadece büyü konusunu içermediklerini açıklamıştım. Tabi ki bunca sır ve hazinelerin içinde gizli ilimler ve büyü konusu da benim ve medyumların alanını işgal ettiği için değinmeden geçmek abesle iştigal olacaktır. Gizli ilimler ve büyü konuları içine insanların çaresizliklerini, güç gösterilerini, karanlık yanlarını, yardım çığlıklarını ve nice meseleleri alan bir engin denizdir.

Gizli ilimler ve büyü konusu tıpkı günümüzün modern bilimleri ve birçok meselesi gibi suiistimale açık bir konu olmakla birlikte ehlinin elinde de parlayan bir güneş gibidir. Birtakım hurafeler de karışmakla birlikte gizli ilimler konusunda hususi incelemelerini yürüten medyum ve alim olan çok kişi bu alemden gelip geçmiştir. Medyum Işılay Hoca olarak aldığım eğitimler ve yıların bana kattığı tecrübelere de dayanarak gizli ilimler ve büyü konusunun en ince konularına vakıf olmaya gayret gösteren sayılı ademden birisiyim.

Hal böyleyken danışanlarımın ve birçok başvuran insanların gizli ilimler ve büyü konusundaki ihtiyaçlarına genel kaideler çerçevesinde cevap vererek sıkıntı ve elemlere son vermeye gayret etmekteyim. Bu ilimlerin de gayesi özünde kişinin diğerlerine faydası olması ve boyutlar arası yaşanabilecek sıkıntıların nüne geçmektir.

Bu yolda gayesinden sapan birçok kişi olsa da doğru insanlar da biz gibi medyumlar sayesinde korkusuzca yol almaya devem edeceklerdir. Bir medyum gizli ilimler ve büyü arasında köprü vazifesi görmektedir. İnsanların da ilk bilmesi gereken konu, görünene değil hakikate bakmaktır. Gizli ilimler ve büyü konusu ne kadar karmaşık ve tuhaf ibareler içerse de hakiki manada birçok konuya açıklık getirmek adına en büyük ihtiyaçlardan birisidir.

Gizli İlimler Kitabı

Gizli ilimler kitabı denildiğinde hemen insanın içine bir araştırma isteği gelmekte ve bu konuda kim ne yazmış öğrenmek istemekteyiz. Ancak bilinmesi gereken bir konu vardır ki gizli ilimler kitabı kim tarafından yazılırsa yazılsın şifreli olarak yazılmakta ve ilmiyle amil olan kişilerin çözmesi umulmaktadır. Büyü konusunda yazılan gizli ilimler kitabı çok sayıda olsa da günümüzdeki kopyalarının elimizde bulunan asılları ile ne tercüme ne de içerik bakımından benzerliği bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca da havas ilmi ve cifir konularındaki kitapların da güvenilirliği oldukça düşüktür. Bir takım ebcet hesabı gibi konuları doğru anlatan kitaplar olsa da muhteviyatları hem yanlış hem de sakıntılı içerikler ile doludur. En yakın denilebilecek örnekler olan Osmanlı devri alimleri Müştak Baba ve Müneccimbaşı Seyit Hüseyin Efendi’ye ait olduğu ileri sürülen birtakım kitaplar ve bilgilerin de yanlış olduğu açıkça ortadadır.

O halde gizli ilimler kitabı konusunda görünen o ki bir güvensiz ortam ve piyasada satış konusunda teveccühe binaen oldu bitti yaratılmak istenmektedir. Gizli ilimler kitabı denildiğinde bir takım konular ele alınmalı ki, o ilimler insana bir fayda sağlasın. Gizli ilimler kitabı denildiğinde şu konuları içermesi beklenmektedir;

  • Büyü ve büyücülük
  • Cinler ve diğer doğaüstü varlıklar
  • Ruh bilimi
  • Yıldızlar ve kâinata dair birtakım bilgiler
  • Cinler ve şeytanlar hakkında bilgiler
  • Yaratılışın şifreleri

Tüm bu bilgiler ve daha fazlasının içinde yer aldığı gizli ilimler kitabı şuanda yalnızca bu işin ilmini f-hıfzeden ailelerin kütüphanelerindeki yerlerini korumaktadırlar. Medyum Işılay olarak sizlere hizmet vermemin yanında uyarmak da görevimdir.

Özellikle kabala büyü kitabı gibi isimleri ile satılan gizli ilimler kitabı gibi kitapları orijinallerinden bile okumanız, okusanız bile anlamanız mümkün değildir. Kâinatın birtakım sırları elbette ki o sırrı aktaran kişilerin kaleminde şifrelerle çıkarılmaktadır.

Yazı Sonu Banner

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir