1. Ana Sayfa
  2. Büyüler

Havas İlmi Ne Demek?

Havas İlmi Ne Demek?
Havas İlmi Ne Demek?

Havas ilmi ne demek araştırıldığında bunun İslam dininde bir terim olduğu görülmektedir. Has kelimesinden türeyen havasın anlamı seçkin kişilerdir. Sıradan insanların sahip olmadığı özelliklere sahiptirler.

Nesnelerin gizli özelliklerine vakıf olmak, bu konuda bilgilere ve yeteneklere sahip olmak gibi onları diğer insanlardan ayıran özelliklere sahiptirler. Medyum Işılay Hoca kendini bu ilimde geliştirmiş ender insanlar arasında yer almaktadır.

Bu ilimle uğraşan insanların da dereceleri bulunur. En yüksek derece olan Hassül Havas olabilmek için kişinin bu ilimde kendini geliştirmesi gerekir. Kendini dine adaması tüm ibadetlerini yapması ve nafile ibadetlere de önem vermesi şarttır. Haramdan ve mekruhtan kaçınmak, temiz kalpli olmak ile kişi bir takım özel yeteneklere sahip olabilir.

Havas İlmi Nedir?

Havas İlmi Nedir?

Havas ilmi nedir incelendiğinde öncelikle bunun İslamiyet içinde var olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Tasavvufta var olan bu ilim kişinin özel yeteneklere sahip olmasını sağlar. Bilinmeyenleri bilir ve ilahi sırlara vakıf olur. Bu ilimle uğraşan kişiler de sahip oldukları sırları ve bilgileri insanların yararı için kullanırlar.

Dünyada bulunan bütün canlı ve cansız varlıkların bileşenleri ve gizli sırları vardır. Havas ilmi bu sırrın keşfedilmesine yönelik çalışmalar yapar.

İslam’ın peygamberi Hz. Muhammed’in Hassül Nebi olduğu kabul edilir. Aynı şekilde Hz. Ali. Hz. Ömer gibi İslamiyet’in temsilcileri olan çok önemli kişilerin de bu ilme vakıf oldukları yazılı kaynaklarda yer alan bilgilerle ortaya koyulmaktadır.

Havas İlmi Kimlere Verilir?

Havas İlmi Kimlere Verilir?

Havas ilmi kimlere verilir incelendiğinde çok özel kişilere verildiği görülmektedir. İlime sahip olabilmek için çeşitli özelliklere sahip olmak gerekir. Aynı zamanda kişinin kalp gözünün açık olması gerekmektedir.

Genellikle bu ilme bir kişinin sahip olabilmesi şu şekilde olmaktadır:

  • Havas ilmine bir Hassül Havas tarafından çocuk yaşta el verilmesi ile sahip olmaya başlanır.
  • Kişinin kalp gözünün açık, altıncı hissinin kuvvetli olması gerekir.
  • Kendini tamamen dine adamalı ve dünyevi keyiflerden uzaklaşmalıdır.
  • Canlı ve cansız varlıkların gizli kalmış sırları olduğuna inanmalı ve bunları öğrenmek için hevesli olmalıdır.
  • Güçlü kişiliği olmalı ve vakıf olacağı sırlardan dolayı ruhen ve aklen olumsuz etkilenmemelidir.
  • Temiz kalpli ve güzel ahlaklı olmak insanların iyiliğini istemek de şarttır.

Havas İlmi Nasıl Öğrenilir?

Havas İlmi Nasıl Öğrenilir?

Havas ilmi nasıl öğrenilir en çok merak edilen noktalar arasında yer almaktadır. Bu ilimi öğrenmek için kişinin havas ilmine vakıf olan bir hocadan eğitim alması gerekmektedir.

Kişinin kendi başına ilmi öğrenmesi son derece zordur. Aynı zamanda tehlikelidir. Çünkü nesnelerin sırlarını öğrenmek ve doğaüstü varlıklarla iletişim kurmak kişinin psikolojisini olumsuz etkiler.

Öğrenmek için ilk şart kişinin inançlı olmasıdır. İnancı tam olmalı ve dünya işlerinden uzaklaşarak kendini ibadete vermelidir.

Haramdan uzak durmak ve güzel ahlaklı olmak ve nafile ibadetler yapmak kişinin kalp gözünün açılmasını sağlamaktadır. Havas ilmine sahip olmak için uzun süre çalışmak ve sabretmek gerekmektedir.

Havas İlmi Ne Yapar?

Havas İlmi Ne Yapar?

Havas ilmi ne yapar incelendiğinde öncelikle sıradan insanların bilmediği sırların bilinmesini sağladığı görülmektedir. Bu ilimle uğraşan kişi de sahip olduğu sırlarla kişilerin sıkıntılarını ortadan kaldıracak tılsımlar ve büyüler yapabilirler. Aynı zamanda cismi varlığı olmayan cinlerle iletişim kurabilirler.

Pek çok kişinin öğrenmek istemesinin en önemli nedeni kişinin geleceği görebilme ve yön verme özelliklerine sahip olmasıdır. İlim sahibi medyum ile görüştüğünüzde yıldıznamenize bakabilir ve gelecekte sizi bekleyen tehlikelere karşı önlem almanız da mümkün olur.

Ayrıca sıkıntılarınızdan kurtulmanızı sağlayacak vefk ve muskaları da yapabilir. İnancınızın kuvvetli olması halinde medyumun yapacağı tılsımlarla hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap