1. Ana Sayfa
  2. Medyum Işılay Kimdir?

Medyum Işılay Kimdir?


Medyum Işılay kimdir? Hayatlarımız bizlere verilen en güzel emanettir. Bu emanetin değerini bilmenin en güzel yolu ise hem beden hem ruh sağlığımıza en güzel şekilde dikkat etmekten geçer.

İnsanın doğasında bulunan ve bir türlü vazgeçemediği kötü huyları ise hem kendine hem de diğer bireylere değişik zararlar verebilmektedir. Ancak insanın yine de bu tür olayları aşabilecek iradesi kendiliğinden ortaya çıkmakta ve insan bu büyük mucizeye defalarca şahit olmaktadır.

Tabi ki de tüm bunların yanında insanın kontrol edemeyeceği ve üstesinden gelemeyeceği daha büyük sorunlar da yaşanmaktadır. Bu sorunlar bizleri psikolojik olarak sarsmakta ve sosyal çevremizden de yavaş yavaş uzaklaştırmaktadır.

En kötüsü ise bu dönemlerde çevremizin bizlere yaşattığı terk edilmişlik duygusudur. Bu konuda yıllardır insanların çözülmeyecek kadar tüm problemlerini çözen ve onları adeta bir sanatkar hassasiyetiyle ruhsal ve fiziksel olarak onaran Medyum Işılay Hocamız her zaman yanımızda olmaya devam etmektedir.

Medyum Işılay Hanım

Her başarılı insanın arkasında güçlü bir aile vardır. Aile bağları bizleri biz yapan en kıymetli değerler arasında gelir. İnsanın gelişimini hem sosyal hem de duygusal açıdan tamamlayan en önemli aktör ailedir. Bu yüzden tanınmış ve köklü medyumların aileleri de her zaman onların ardında durmaya devam etmektedir.

Medyumluk aileden gelen ve binlerce yıllık tarihi olan bir kurum gibi çalışmaktadır. Medyum Işılay Hocamızın da geçmişten bu güne bakıldığında, büyük ve köklü bir aileye sahip oldukları görülmektedir. Çok eski tarihlerde Aksaray’a yerleşen ailesi medyum geleneklerine bağlı ve bu geleneği nesillerce taşıyarak içlerinden seçilmiş olanlara aktaran bir yapıya sahiptir.

Medyum Işılay Hocamızın hem anne hem de baba tararları medyumluk geleneğinin öncüsü ailelerdendir. Anne tarafları Dağıstan bölgesinden savaş sebebiyle göç ederek ülkemize gelmiş ve savaş öncesinde Rus çarlarına kadar çoğu soylu ailelere medyumluk hizmeti vermiş bir ailedir.

Savaş konusunda Çar Nikolay’ ı defalarca uyaran aile yaptıkları bakımlardan bunun sonucunun yıkım olacağını ve halka zulüm yapmayı kesmesi gerektiğini belirtse de sözlerini dinlemeyen Çar devrilmekten kaçamamıştır. Bunun üzerine bizim topraklarımıza göç eden aile medyum Işılay Hocamızın baba tarafından ailesiyle eski zamanlara dayanan dostluklarından dolayı onların bulunduğu Aksaray’a yerleşmişlerdir.

Bu iki büyük medyum geleneklerine bağlı kahinlik ve medyumluk geleneğinin bekçisi aile uzun aralarında evlilik bağıyla güçlendirdikleri bağlar da kurarak günümüze kadar bu güçlerini devam ettirmektedirler.

Şuan Medyum Işılay Hocamızın ailesinde büyü ve bilim iç içe yaşamaktadır. Zira Rusya Bilimler Akademisi Doğu Bilim Enstitüsünde ve Rusya civarındaki diğer Balkan ve Kafkas ülkelerinde bir çok akrabası bilimsel ve botanik çalışmalarını yürütmektedir.

Medyum Işılay Hocamızın kardeşleri de büyük bir Zoologdur. Bu iki büyük aile botanik ve zooloji alanlarında yaptıkları araştırmalar sonucunda eski zamanlarda yapılan büyü ve kullanılan materyallerin kökenini araştırmayı ve bunları genetik bilimi sayesinde geri kazanmayı amaç edinmişlerdir.

Medyum Işılay’ın Yaptığı Çalışmalar

Her zaman dilinden bilim ve büyünün kardeşliğini düşürmeyen Medyum Işılay, bu konuda tarafsız yapılan araştırmaların altını çizmektedir. Çünkü büyü rastgele karışımlar ve uydurma sözlerden ibaret değildir. Bu hayatta her lisanın ve bu lisanlardaki kelimelerin bir gücü vardır.

Bu güç onu söyleyen kimselerin elinde hayat bulur. Fakat yine bilmemiz gereken ise şudur, herkes şiir okuyabilir ama herkes o şiirdeki duyguyu size yaşatamaz. Bu bir yetenektir. İşte medyumluk da doğuştan aile yoluyla gelen bir yetenek olduğu gibi, eski lisanlarda okunan o sihirli kelimeler de güçlü anlamlar ifade eder.

Bir çok antik yazıtlarda ve eski kitaplarda kadim lisanlardan tanrıların dili diye bahsedilir. Oysa iyi bir araştırma yapıldığında mitolojideki tanrıların o çağlarda yaşamış büyük medyumlar, büyücüler, kahinler olduğu anlaşılmaktadır. İnsanların güç yetiremediği konularda ortaya çıkıp sorunları çözen, zalim kralları büyü ile yerle bir eden bu büyük medyumlar dönemlerinin halkı tarafından mitleştirilmiş ve birer efsanevi tanrısal varlığa dönüştürülmüştür.

Medyum Işılay Hocamız da bu dönemin büyük ve ulu kişilerindendir. Yaptığı çalışmalar ile birçok olayın çözülmesinde bile katkı sağladıkları saklanmayan bir gerçektir. Hatta Amerika’ da birçok olayın çözülmesinde polis departmanlarının medyumlardan faydalandığını araştırmalar göstermektedir.

Medyum Işılay Hoca büyünün her alanında büyük bir üstat olduğu için her kesimden vatandaşımıza rahatlıkla hizmet vermekte ve zaman zaman yabancı ülkelerden kendisinde bulunulan gizli yardım taleplerini de uygun gördüğü takdirde karşılıksız bırakmamaktadır.

Medyum Işılay’ı Neden Seviyorlar?

Bir insanın en önemli özelliği verdiği güven ve aşıladığı olumlu düşüncelerdir. Çevresine yaydığı pozitif enerji ile insanlara huzur veren insanlar her zaman çok sevilmekte ve toplum tarafından da sineye basılmaktadır. Medyum Işılay Hocamız yıllarca köy, kasaba demeden ailesinin meşrebi gereği gezmiş ve her katmandan insanlarla dostluklar sarsılmaz arkadaşlıklar kurmuştur.

Kendisine konumunun verdiği vakur duruşu da asla kaybetmeyen hocamız, yeri geldiğinde bir saraylı yeri geldiğinde ise bir köylü edasıyla hareket edebilmektedir. Su gibi bir kişiliğe sahip olan kıymetli Medyum Işılay Hocamız girdiği kabın şeklini alabilmekte ve bundan asla çekinmemektedir.

Bu yüzden gittiği ve tanındığı her yerde el üstünde tutulan ve çoğu kere insanlara rahatsızlık vermemek adına gizlice gittiği yerlerde insanların akınına uğrayarak herkesin evinde misafir etmek istediği önemli bir şahsiyettir.

Bunların yanında Medyum Işılay Hocamız bir çok kadın ve çocuk derneklerine maddi manevi yardımlarda bulunmakta aynı zamanda cinsiyetçi bir görünüm vermemek için de bir çok platformda erkek ve kadının eşit olduğunu ve hayatın bu ili denge unsurundan oluştuğunun da altını çizmektedir. Bu sayede hem kadınların hem erkeklerin hem de çocukların gönüllerine hitap edebilmekte ve onların faydasına olan işlerde en öne atılmaktadır.

Bir diğer sebep ise Medyum Işılay Hocamız bu güne kadar yaptığı sayısız işlemde mutlak bir kesinlik vaat etmiş ve bunun gerçek olduğu ortaya çıkmıştır. Türlü rahatsızlıklar ve değişik büyü istekleriyle gelen her insanın derdine bir merhem süren Medyum Işılay Hocamız insanların güvenerek kendisine geldikleri bir bilgedir. Tüm bu başarıların sadece büyü ve sihirden değil rüya ve astroloji bilimlerindeki başarısından da geldiği asla göz ardı edilmemelidir.

Rüya Tabirleri ve Medyum Işılay

Rüya bambaşka bir gizli alemdir. Bazen sır perdesi aralanır ve insana burada bir çok güzelliklerin ve kötülüklerin haberi dolaylı yoldan verilir. Ancak insanlar rüyalarını ya hiç anlatmamalı ya da rüya yorumu yapabilen ve bu konuda uzaman olan birisiyle bunu paylaşmalılardır. Çünkü eğer ki rüya bu konuya hakim ve ehil olmayan birisi tarafından yanlış şekilde yorumlanırsa, ya hiç gerçekleşmez ya da yanlış yorumun işlediği bir cinayet gibi başa bela olur.

Medyum Işılay Hocamız medyumluğun bir gereği olarak rüya yorumculuğu hakkında engin bir hazine gibidir. Rüyanın kişiselliği ve rüyadaki karakterlerin analizi konusunda gizli ilimlere ve  sırlara sahiptir. Rüya hakkında bu güne kadar yazılan sayısız kaynak ve bilgilerin dışında rüya hakkında bilinmeyen bir dünya daha vardır. Çünkü bilindiği üzere hem İslam dini hem semavi dinler hem da farklı inançlarda rüya hakkında birçok yorum bulunmaktadır.

Medyumlar ise rüya yorumlarında tamamen belirli bir kalıptan, dogmalardan uzak durarak tamamen kişilerin kendine has özelliklerinin ve rüyanın farklı analizlerinin hesaplanması sonucu bir yoruma ulaşırlar. Bunun sonucunda ise Medyum Işılay Hocamızın dediği gibi mutlak gerçekliğe en yakın sonuç ortaya çıkar.

Duruma göre Psiko analiz  ve telepati yöntemlerinin de kullanılabileceği rüya yorumları konusunda medyum Işılay en çok talep gören medyumlar arasındadır. Rüyaları sebebiyle uyardığı birçok insan başına gelecek belalara önlemler almış ve daha büyük yıkımların önüne geçmişlerdir.

Medyum Işılay Astroloji

Günümüzde insanoğlu en çok uzaya gidebilmek adına yatırımlar yapmakta ve büyük ölçekli teleskoplar ile bu kendine yakın ancak bir o kadar da yabancısı olduğu uzayı incelemektedir.

Yıldızlar, gezegenler galaksiler, farklı güneş sistemleri ve değişik gaz bulutlarının ardındaki kara delikler… Bunlar adeta insanı içine çeken bir girdap gibi hareket etmektedir. İnsanın ise ulaşamadığına olan merakını gidermesinin tek yolu orayla bir şekilde irtibat kurmaktan geçmektedir.

Aslında insanın bu sonsuz evren ile doğrudan bağlantısı vardır. Fakat insanoğlunun gelişimi başka yönlerde olduğu için bu bağlar gittikçe kendini korumaya almış ve insanın kendisinin bile farkında olmadığı bir gizliliğe bürünmüştür. Astroloji bilimi de bu bağların varlığını ortaya çıkararak yıldızların ve gezegenlerin insana etkilerini burç yorumları ile kanıtlayan önemli bir daldır.

Medyum Işılay Hocamın da medyumluğun ilk döneminden beri kullanılan yıldız ve burç okuma geleneğinin günümüzdeki kutup yıldızıdır. Her tabakadan bir çok insanın bir çok dönemsel rahatsızlıklarını ve psikolojik sanılan buhranlarını burç ve yıldız hesaplarıyla ortaya çıkararak dertlere deve olmaya devam etmektedir. Tüm bunların yanında büyü biliminin de nimetlerinden faydalanabilerek kronikleştiği sanılan tüm depresif durumların çözümünü de yapmaktadır.

Medyum Işılay Hoca hem astronomi hem de astroloji bilimlerinin insanı inceleyen kısımlarıyla alakadar olarak büyük çalışmalara imza atmıştır. Hem ülkemizde hem de özellikle Çin kaynaklarında yaptığı araştırmalara da her gün bir yenisini eklemeye devam etmektedir. Sizler de bu büyük üstada, medyum Işılay Hocamıza ulaşabilir ve her konuda engin bilgilerinden faydalanabilirsiniz.