1. Ana Sayfa
  2. Büyü Bilgileri
  3. Papaz Büyüsü

Papaz Büyüsü

Papaz büyüsü en eski büyülerden biridir. Çok gizemli, güçlü ve yapılması son derece bir büyüdür. Sadece çok güçlü medyumlar tarafından yapılabilir. Papaz büyüsü kara büyüler arasında yer alır ve hedef kişiyi istemediği hareketlerin yapmasını sağlar. Medyum Işılay tarafından bu büyü başarıyla yapılmaktadır.

featured

Papaz büyüsü bilgileri vermeye başlıyoruz. İslamiyetten önceki hak dinlerden olan kutsal kitap Zebur papaz büyüsü konusuna açıklık getirmektedir. İbranice kelimelerden oluşan bu papaz büyüsünün bu nedenle bu havas ilmine vakıf medyum hocalar tarafından yapılması gerekir. Medyum Işılay tarafından papaz büyüsü başarılı bir şekilde yapılmaktadır.  Evde kendi kendine papaz büyüsü yapmak mümkün olmaz. Çünkü büyü yaptıracak kişinin Zebur kutsal kitabına vakıf olmasının yanı sıra Allah’ın gizli dünyanın kapılarını açtığı bahtiyar kullarından olmasına bağlı bir durumdur.

İşte bu nedenlerle papaz büyüsü evde yapılmaz. Bu büyüyü yaptıracak kişinin mutlaka Medyum Işılay kişiyle iletişime geçerek manevi destek alması şarttır. Bunun ötesinde evde yapılacak büyü sadece boş vakit almaktan öteye gidemeyecektir. Günümüzde insanların Kur’anda açıkça büyünün varlığı ayetle sabit olduğu halde büyüye iman etmemesi kişilerin kendi deneyimleriyle yapmaya çalışıp da başaramadıkları büyü yöntemlerine dayanır. Çünkü büyü yapmak her insanın yapabileceği bir şey değildir.

Medyum Işılay da Allah’ın bir kuludur. Allah dilemezse hiçbir şey gerçekleşmez. Medyum kişiler Allah’ın rızasını kazanarak yaratılış itibariyle yani fıtratı icabı gizli ilimlerin anahtarı eline verilmiş kişilerdir. Nasıl ki evliya ve Allah dostu mübarek zatlar için aynı durum geçerliyse medyum kişiler için de bu durum geçerlidir. Medyumlar büyü yaparken Allah’ın tıpkı insanlar gibi kul olarak yarattığı ve ayet indirerek de sadece insanları ve cinleri kulluk etsinler diye yarattığı cinler alemiyle de irtibata girer. Buna hüddamları davet etmek denir.

Papaz büyüsü nasıl yapılır?

Papaz büyüsü uzaktan yapılamaz. Bu evde tek başına yapılacak bir büyü değildir. Üstelik papaz büyüsü tesiri çok güçlü ve bozulması da yine bir hayli zor büyü türü olduğundan dolayı büyüyü yapacak medyumun da her açıdan son derece temkinli davrandığı büyülerin arasında geldiğini dikkate almak gerekir.

Bu açıdan yer verilirse papaz büyüsü uzaktan yapılamaz. Mutlaka Medyum Işılay hocanın gizli ilminden yararlanılarak ve de gerekli ortam oluşturularak yapılması gerekmektedir. Genellikle bu büyünün yapılmasında âdet kanı kullanılmaktadır. Ayrıca tılsımlı duaların yer aldığı İbranice metinlere de yer verilerek papaz büyüsünün son derece etki değeri yüksek büyüler arasında yer almaya devam ettiğini vurgulamak gerekmektedir.

Bütünüyle yer verdiğimiz bu kriterleri ışığında aktarılırsa papaz büyüsünün sunduğu tüm bu olanaklarına dayanarak önemini bir kere daha ortaya koymaya devam ettiğine kesinlikle şahitlik etmemiz gerekmektedir. Bu da papaz büyüsü açısından yer verilmesi gereken detaylardan birisi olarak kabul edilecektir. İşte tüm bu özellikleri itibariyle aktarılırsa papaz büyüsünün uzaktan değil Medyum Işılay tarafından aynı ortam içerisinde yer alarak yapılması önemli bir konudur.

Bu anlayış çizgisinde değerlendirilirse her halükarda büyünün yüksek oranda gerçekleşeceğini dikkate almamız gerekir. Bu da önem teşkil etmeye devam eden yaklaşımlardan bir diğerini meydana getirmesi açısından önde gelen nokta olarak önem teşkil edecektir. Böylelikle her yönüyle papaz büyüsünün gerçekleşme ihtimalinin ortaya çıktığına yer vermemiz gerekir.

Papaz büyüsü etkileri

Papaz büyüsü İbranice metinlere dayanan tılsımlı ve oldukça güç büyülerden birisi olarak kabul edilmektedir. Bu anlayış doğrultusunda değerlendirilirse papaz büyüsü etkileri anlamında yer verilirse öne çıktığını vurgulamak gerekir. Bu nedenle büyüye maruz kalan kişinin hemen büyüden etkileneceğini söylemek doğru olmaz.

3 haftalık süre sonrasında etkisini hissettiren büyü kişide ruhsal çöküntüyle kendini belli edecektir. Bu ruhsal gerginlik hali arasında en çok dikkat çeken dış dünyadan kendini soyutlayarak kendine ait bir iç dünya kurma, sık sık halüsinasyon görme, aniden uykudan kâbusla uyanma gibi belirtilerle karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalınırsa papaz büyüsü etkisinin gerçekten de bir hayli yüksek olduğuna değinmemiz olanaklıdır.

Üstelik söz konusu büyünün etki derecesinin son derece yüksek olmasına dayanarak önemini bir kere daha ortaya koymaya devam eden büyüler arasındaki yerini aldığına da yer vermemiz gerekiyor. Bu nitelikleri ışığında aktarılırsa her anlamda papaz büyüsünün medyumlar tarafından gerçekleştirilen ciddi anlamda etkili büyülerden olduğunu söylemek gerekecektir. Eğer siz de son derece etkili kara büyü olan bu büyüden yararlanmak istiyorsanız çok düşünmelisiniz. Çünkü büyü kolay kolay gerçekleşmeyeceği gibi kolay kolay da bozulamaz. Bunun için büyüyü yaptırırken temkini elden bırakmamak ve kişiye karşı bozulmaması durumunda gayrimüslim cinlerin vereceği zararları düşünmek çok önemlidir.

Papaz büyüsü bozdurma işlemi

Papaz büyüsünün etki süresinin 3 hafta olduğuna dikkat çektikten sonra büyünün bozdurulması işlemine de yer vermemiz gerekiyor. Öncelikle şunun altını çizmemiz gerekir ki büyünün yapılışı kadar bozuluşu da hemen gerçekleşmez. Bu nedenle bozdurmadan önce büyüyü yaptırırken uzun uzadıya düşünmek çok ama çok önemli bir noktadır.

Büyünün bozulmasında eğer saç teliyle yapıldıysa saç telinin gömüldüğü yerden yine İbranice gizli dualar okunarak çıkarılması gerekir. Cinin musallat olduğu kişinin yaşadığı psikolojik travma durumunun papaz büyüsü bozulması sürecinde yer verilmesi önem teşkil eder.

Bozulması sürecinde yine aynı medyumla iletişime geçmek de son derece önemlidir. Fakat büyünün kolay kolay bozulacağını hiçbir medyum garanti edemez. Hatta büyünün tüm denemeler yapılmasına rağmen bozulmadığı sıkça görülen durumlar arasında yer alacaktır. Ortada duran tüm bu nitelikleri ışığında değerlendirilirse her halükarda önde gelen niteliği olarak önemini meydana getirmektedir. Tümüyle aktarılan bu nitelikleri ışığında yer verilirse gerçekten de ciddi anlamda etki edecek türden koşulu olarak karşımıza çıkıyor. Bu da önem derecesi son derece yüksek olan bir konudur.

Papaz büyüsü anlaşılabilir mi?

Papaz büyüsü yapılışı ve bozuluşu kadar papaz büyüsüne maruz kalmış bireyin papaz büyüsü durumunu fark etmesi mümkün olabilir mi bir de bunu açıklamak gerekiyor. Papaz büyüsü genellikle üç hafta ya da bir aydan başlayarak kendini belli başlı etkilerle gösteren oldukça etki düzeyi yüksek büyüdür. Büyüye maruz kalan kişi kendisindeki ani değişimi elbette fark eder ama bunun büyüyle alakalı olduğunu elbette kolay kolay anlamaz.

Eğer büyüye maruz kalan kişilerde görülen bilgilerden yoksunsa uzun süre bu durumdan haberdar olması mümkün olmayacaktır. İşte bu açıdan yer verilirse papaz büyüsüne maruz kalan kişi muhtemelen doktorlara gözükecek ama bir türlü derdine deva bulamayacaktır. Fakat büyünün şiddetlenme döneminde cinlerin kendine giderek musallat olarak telkinde bulunması gibi durumlarla karşı karşıya kalınca zaten anlamış olacaktır.

Bu açıdan ilk başta hemen anlaması güçtür. Ancak çevresindeki gizli ilimlere vakıf kişiler durumun vahametinden anlayabilecek, yapılması gerekenler hakkında aileyi yönlendirecektir. Bu da papaz büyüsünün bozulması sürecinde gerçek ve de uzman bir medyumun gerçekleştirmesiyle olacaktır.

Yorum Yap

Yorum Yap