1. Ana Sayfa
  2. Büyüler

Vefk

Vefk
Vefk

Vefk çalışmaları nasıl yapılıyor? Vefkler kimler tarafından yazılıyor? Medyumlar vefk yapmak konusunda ne kadar uzmandır? Detaylar yazımızda. Medyumlar tüm zamanların en merak edilen ve kendilerine en çok başvurulan kimseleri olmuşlardır.

Vefk yapmak için ilk olarak ne gerekmektedir? Her dönemde büyük hizmetler vermeye devam eden medyumlar başlangıçtan itibaren insanların akıl hocalığı ve gelecekten haber almak gibi meraklarını gidermeye çalışan kimselerdir. İnsanların medyumlardan yardım istedikleri ve doğal yollardan gerçekleşmesi çok zor olan sayısız olay vardır.

Bunların en bilinenlerinden birisi de vefk adı verilen işlemledir. Geneline vefk denilen bu işlemler farklı çeşitlere ayrılmaktadır ve günümüzde bu işlemleri en başarılı şekilde yapanlardan birisi de Medyum Işılay’dır.

Vefk Nedir?

Vefk nedir sorusunun cevabı farklı kaynaklarda değişik şekillerde anlatılsa da işin özünde yine karışık hesaplamalar ve evrenin sırlı matematiği yatmaktadır. Vefk ilimleri ilk çağlardan beri kullanılan ve gerek Yahudi toplumu ve gerekse İslam toplumu tarafından çok tercih edilen işlemlerden birisi olarak bilinmektedir.

Semavi dinler kadar mistik inançlarda ismi  farklı olmakla birlikte vefk işlemleri kullanmaktadırlar. Medyum Işılay Hocamızın da dediği gibi vefk için aslında bir din taassubu yoktur.

Medyum Işılay Hocamız, vefk konusunda uzman ve bilinçli birisidir. Belirlenmesi gereken verileri toparlayarak gerekli hesaplamalar ve kullanılan tılsımlı kelimeler ile kişilerin ihtiyacına cevap verecek en uygun vefkleri yapmakta üzerine yoktur.

Duruma göre esmalar ve Kurandan kısımların da hesaplamalara dahil edildiği vefk işlemleri kesin ve net sonuçlar alabilmek adına Medyum Işılay Hocamızın da dahiliyle yapılmaktadır. İnsanları her isteğinin cevabını alabildiği bu işlemler büyü ismindeki korkutucu etki sebebiyle alternatif olarak görülebilir.

Hocamız hazırlanan vefklerin yine belirlenen kriterler ışığında nasıl kullanılması gerektiğini ya da hangi yolların izleneceğini kendisi belirler. Bunların her aşamasında kişiyi bilinçlendirme ve bilgilendirmek için gereken cevapları sunar.

Sonuç olarak da sayısız insanın mutluluğuna ortak olma sevincini sizler ile birlikte yaşamaya devam etmektedir. Vefkler sanıldığının aksine hiçbir dini temele dayanmayan ancak semavi dinlerden ve yaratıcının esmalarından da güç alınarak yapılan değerli işlemlerdir.

Aşk Vefkleri

Hayatın hangimizin karşısına ne sürprizler çıkaracağını bilmek çok zordur. Bu sebeple insanoğluna büyük lokma ye ama büyük konuşma manasında sözler söylenerek uyarılarda bulunulmuştur. Ancak bizler kendine gereksiz zamanlarda gereksiz güvenen yada hiç güvenemeyen varlıklar olduğumuzdan hep hataya düşmüş ve çaresizlikler içinde kıvranışızdır.

Biz insanoğlunun başına gelen hem en güzel hem de en eziyetli olay ise aşktır. Aşk denince sular durur ve herkesin bu konuda bir acısı, bir hikayesi vardır. Tüm bu çaresizlik çemberini aşmanın yolu ise medyumlardan geçmektedir.

Medyum Işılay Hocamız insanların aşk acılarına bir merhem ve buluşması zor dağları bir araya getirmekte büyük marifeti olan değerli bir elmastır. Bu iltifatların sebebi ise kapı kapı dolaşıp bu derdine çare derman arayan insanların çareyi hocamızın hazırladığı aşk vefklerinde bulmasıdır. Aşk vefkleri kendi içerisinde kişinin isteklerine göre şekillendirilebilen esnek bir yapıya sahiptir.

Bunun sebebi ise tamamen şifa ve doğru bilgilerin hesaplanması sonucu elde edilen bilgileri yönlendirebilme yeteneğinde gizlidir. İnsanların yanıldığı en önemli konu ise vefk sadece kareler yada yuvarlakların içine rakamlar, harfler çizmek değildir. Bu vefkler duruma, ihtiyaca göre ince eleyip sık dokunan hesaplamalar ile yapılarak uygulamaya koyulmaktadır.

Vefkler isteklere göre şekillendirilebildiği gibi duruma ve meseleye göre de zorluk dereceleri bulunmaktadır. Vefklerin genel kullanımı enine ve boyuna eşit sayıda kutucuğa gerekli harf ve simgelerin yazılmasıyla oluşturulan işlemleri ifade eder. Ancak vefklerin yuvarlak ya da üçgenlerin içine yazılacağı durumlar da vardır.

Bu durum uygulamayı yapan medyumun kullandığı yöntemlere ve yetkinliğine de bağlı bir durumdur. Medyum Işılay Hocamız büyük bir medyum ailesinden gelmekte olduğu için vefkler ve her türevi hakkında geniş bir yetkinliğe sahiptir.

Vefk Çeşitleri

Vefkler de insanlar tarafından rahmani ve şeytani gibi isimlere maruz kalsalar da vefk her zaman sadece vefktir. İnsanların istek ve arzularına hizmet edebilmek için bir takım derin hesaplamaların sonucunda yapılacak işlemlerin bütününe verilen isimdir.

Bu işlemlerin sonucunda hazırlanarak yazıya dökülen vefkler yerine göre değişik bitki ve karışımlardan ya da değişik maddelerden elde edilen mürekkepler ile de yazılmaktadır. Burada yapılan her işlemin bir değeri bir anlamı bulunmaktadır. Kişiler yapılan bu işlemlerinin özelliklerini en başından açık bir dille ifade ederek ne istediklerinin sonuna kadar bilincinde olmalıdırlar.

Genel olarak ele aldığımızda ve insanların isteklerinden yola çıkıldığında çok sayıda vefk işleminin olduğu görülür. Medyum Işılay Hocamıza talepte bulunan insanlarında gdeğişik vefk istekleri bulunmaktadır. Aşk ve muhabbet vefki, bağlama vefki, korkuları almak için yapılan vefkler, korku vermek adına yapılan vefkler, malı ve canı korumak adına yapılan vefkler, çocuk ve bebeklere uğrama gelmesini önlemek adına yapıla vefkler, para ve şan kazanmak adına yapılan vefkler hocamızdan talep edilen vefklerden bazılarıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus ise insanların ne istediklerini çok iyi anlamasında yatmaktadır. Vefkler bir nevi büyüdürler. Bunların sonucunda doğacak tehlikeli durumlar göz önüne alınmalı ve bu işlemler Medyum Işılay Hoca’mız gibi ehil kimselere yaptırılmalıdır. Sonuçlar her zaman verimli olsa da insanlardan kaynaklı durumların önüne geçmek yine insanların kontrolünde olan bir şeydir.

Mesela kısmet açma vefki yaptıran kimse bu sefer de kendini hind kumaşı sanmamalı ve armudun çöpü üzümün sapı olaylarına pek girmemelidir. Bu kendisi için faydalı olacaktır. Çünkü bilinmesi gereken bir diğer konu da her insanın kusurlu olduğudur. Medyum Işılay Hocamızın bizlere her daim dediği gibi insanların içinde kusursuz bir kimse hiç yoktur ve olmayacaktır da.

Vefk Yaptıranlar

Medyum Işılay Hocamız geleneğinin en parlak yıldızlarından birisidir. Bu sebeple kendisine her gün çok fazla taleple insanlar başvurmaktadırlar. Bu isteklerin farklılıkları ve yoruculuğu ne kadar çok olursa olsun hocamız insanların bu isteklerini asla geri çevirmemekte ve belirli bir sıra ile yerine getirmeye devam etmektedir.

Bu güne kadar binlerce vefk işlemi yapan hocamızın ünü ailesi ve geniş çevrensinin de katkılarıyla çok uzak yerlere bile ulaşmıştır. İş adamlarından hizmet sektörüne kadar her kesimden insanın dertlerine çeşitli vefkler ile deva olan hocamız bu işte ve insanların kalbini kazanmada büyük hüner sahibidir.

Medyum Işılay Hocamıza vefk yaptıran insanların ortak düşüncesi, hocamızın yeryüzündeki bir melek olduğudur. Bu mecazi sevgi sözcüklerini sonuna kadar hak eden hocamız yüksek görüşlü ve büyük bir bakış açısıyla hareket eden çok kıymetli bir medyumdur.

Hocamıza vefkler ve değişik işlemler yaptıran herkesin düşüncesi olumlu ve sevgi sözcükleri ile süslüdür. Hocamızın bu güne kadar hayır dediği ve yapamam dediği hiçbir işlem olmadığı gibi alınan her mükemmel sonuç da hem insanları şaşırtmakta hem de mutlu etmektedir.

Sonuç olarak her kesimden insanın kalbine taht kurmuş olan değerli hocamız Medyum Işılay, aynı ismi gibi ışıl ışıl parlayan bir ay gibi insanların karanlıklarını aydınlatmada büyük ilim ve maharet sahibidir. Sizler de her türlü işlem ve vefk talepleriniz için hiç çekinmeden değerli medyumumuza ulaşabilirisniz.

Vefk Duası

Vefk duası, farklı çeşitler ile ortaya çıkan ve araştırılan önemli konulardan biri olarak dikkat çeker. Günümüz şartlarında bu işlemleri çok başarılı şekilde gerçekleştirilen uzman kişiler vardır. Medyum Işılay, sahip olduğu yetenek ile sizlere yardımcı olmaktadır.

Eski çağlardan beri kullanılan bu ilim aslında Yahudi toplumu ve İslam toplumu tarafından tercih edilir. Mistik inançlarda ismi farklı bir şekilde geçer. Bu ilimde yazılarak yapılan muska gibi süreçler vardır. Ecbed hesaplama sistemi de kullanılmaktadır. Medyum Işılay Hoca, bu konuda sahip olduğu üstün yeteneği kullanır.

Vefk Ne İşe Yarar?

Vefk ne işe yarar, hem yazılı hem de görsel medyada incelenmesi halinde havas ilmi dahili kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Kişiye sağladığı şifa üzerinden değerlendirilmesi gereken bir olgu olduğu nettir. Belli üslup üzerinden yazılır. Koruma ve benzeri uygulamalara verilen isim olduğu ifade edilir. Allah’ın kudretleri ve isimleri geçer. Belli oranda yazılarak insanların feyzle okuması gereken dualardır.

Medyum Işılay’ın bu alanda yaptığı ve yüzyıllardır süregelen isimler üzerinden çeşitli çalışmalar vardır.  Vefk ve dua gibi süreçlerin en dikkatli şekilde analiz edilmesi gerekir. Ancak bu şekilde derinlemesine gerekli olan analiz ve araştırma yapılması söz konusu olur. Doğu bildikleriniz her an yanlış olabilir. Bu nedenle dua ve vefk uygulamalarını anlamak gerekir.

  • Vefk yapılma nedenine göre farklı sonuçları da beraberinde getirir.
  • Getirdiği sonuçların olumlu olması için kişinin iç temizliğini sağlaması ve huzurlu olması şartı aranır.

Yorum Yap